İçeriğe geç

Afet Türk Lirasına Geçiş Yapılmalı

Afet Türk Lirasına Geçiş Yapılmalı

Milli YoL Partisi, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası yeniden inşaasında gerekli finansmanın temini için borçlanma yerine, yeni bir para kredi sistemi modeli önerdi.

 

Milli YoL Partisi haftalık basın açıklaması gerçekleştirildi.

Milli YoL Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus EKŞİ haftalık basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıcı etkiye sebep olan depremde, hükümetin ve muhalefetin deprem konusundaki politikaları ile deprem yaralarını sarılması için gerekli finansman hakkında partimizin görüşü ile kalıcı ve etkili çözüm önerilerini ve politikasını kamuoyu ile paylaştı.

 

EKŞİ; Milli YoL Partisinin görüşlerini şöyle açıkladı;

 

“Merkez Bankasının statüsünün böylesine büyük bir afetin karşısında sorgulanması gerekiyor. 30 milyar para basarak faizsiz bunu verdiğini görüyoruz. Bunu bağış üzerinden yaptı. Merkez Bankası yasalarında acil düzenlemeler yaparak, yıkılan şehirlerin inşasını finanse etmesi lazım.

 

Merkez Bankası 30 milyar para basarak deprem bölgesindeki insanlarımızın ihtiyacının bir nebze karşılanması kimi rahatsız etti? Neyden endişe ediyorlar? Merkez Bankası Dijital para/kaydi para yaratma çalışması için de değil mi!?

 

Milletin büyük bir finansal tiyatronun açığa çıkmasından kimin kaygısı varda bugünler de onların kalemşorleri, para basarsan enflasyon olur yalanını söylemeye başladılar. Oysa paranın karşılıksız basılması enflasyonun bir nedenidir. Burada 10 şehrimiz yıkıldı. Merkez Bankasının basıp vereceği paranın kullanılacak bir karşılığı var. Daha çok paraya ihtiyaç var. Bütün ihtiyacı Merkez Bankası karşılayabilir.


Yapılan hesaplara göre 84 milyar$ bir maliyetten bahsediliyor. Onarılacak bu kadarlık bir ekonomi hacmi var. Birileri neden merkez bankasının depremzedelerin bu ihtiyacının karşılanmasını enflasyon olarak tanımlıyor!”

 

Merkez Bankası parayı bedava hükumete vermesin. Peki hükümet nereden para bulsun?

 

“Ekonomik olarak mandacı ve küreselcilerin emirlerini Türkiye’de dillendirenler şunları söylüyor:


1-) Deprem borçlanma senetleri çıkarın, yani borç alın faiz ödeyin diyorlar.
2-) Müteahhitlerin mallarına el koyun diyorlar.
3-) Vergileri yükseltin diyorlar.
4-) Bu yılki bütün yatırımları durdurun diyorlar.
5-) İMF’yi adres göstererek borçlanmayı öneriyorlar.

 

Yani Merkez Bankası kağıtları basmasın, ama küresel güçlerin kurduğu uluslararası borçlandırıcı mekanizmalar kağıtları bassın faizli olarak bize borç versin. Merkez Bankası ihtiyaca göre parayı faizsiz verince enflasyon olurmuş, ama aynı para dışarıdan faizli alınınca aynı işi görmek için enflasyon olmuyormuş.

 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise şunları söylüyor. Merkez Bankası bağış yapamazmış, Merkez Bankası haddi değilmiş. Merkez Bankası zaten devletin hazineninmiş. Merkez Bankası karını hazineye devreder ve o karı depremzedelilere gönderirmiş.”

 

Millet can derdindeyken sahada gereksiz tartışmalar oldu.

 

“Deprem bölgesinde az hasarlı diye hiçbir eve oturum izni verilmemelidir. Bu konuda baskı uygulayabilecek olan sigorta şirketlerine asla taviz verilemez. Hasar görmüş bütün binaların yıkım kararı verilmesi milletimizin can güvenliği açısından önemlidir. Hükümetin sahadaki eksikliklerini herkes söylüyor. Burada bir gerçek var ki oda böylesine büyük bir afete karşı bütün devletin kurumları harekete geçirilmeliydi. Sorumluluk verilmiş iki kurum üzerinden gidilmek istendi. Siyasi başarısızlık göstergesi endişesi diğer siyasi partilerin sahadaki çalışmalarını da yersiz bazı siyasi kararlarla zora soktu. Millet can derdindeyken sahada gereksiz tartışmalar oldu.Bunun için Milli Yol Partisi, haklı haksız tartışmasına girmeden, milletimizin huzuru için atılması gereken bazı önemli adımların neler olması gerektiğini, kamuoyu ile paylaşacağız.

 

Kamuoyunun bildiği gibi, Milli Yol Partisi sisteme alternatif bir parti olarak kendini tanımlar. Bundan dolayı sorunların çözümü için, sebepler üzerinden gidilmesi gerektiğini söyler. Siyasi tartışmaların yapıcı sonuçları doğurabilmesi için bu yaklaşımın öncelikli olduğuna inanıyoruz. Birlik beraberlik temennilerinin güzel olduğunu ancak asla yeterli olmadığını, bunu sağlayacak radikal çözüm adımlarının atılması gerektiğine inanıyoruz.

 

Milli Yol Partisi olarak, ezberler bozulmadan yeni çözüm yöntemlerimizin oluşamayacağını biliyor ve ezber bozucu önerilerde bulunuyoruz. Devletimizin güçlenmesi için milletimizi deprem yıkıntısından çıkarmak için devletimizin bütün desteğini milletimizin yanında olduğunu göstermek için şunları öneriyoruz:

 

Milli Yol Partisinin Deprem Çözüm Önerileri

 

1-) Yaşanılan büyük afet depremin getirdiği yaklaşık 84 milyar$ maliyet, var olan kaynaklarımızla çok rahatlıkla aşılabilir. Bunun için hükumetin kaynaklara ulaşmasını engelleyen kurumların yeniden yapılanması gerekir. Kural tanımaz geçici emirlerle değil, yasal düzenlemelerle hükumet kaynaklara borçsuz, maliyetsiz ulaşabilir hale gelmelidir.

 

2-) Hükumet, mevcut finansal sistemi sürdürerek büyük deprem afetinin yaralarını saramaz. Devlet olarak depremzedelerin ve gelecekle ilgili depremlere karşı büyük yıkımların önünü almak için yeni bir maliyetsiz finans sistemine geçmek zorundadır.

 

3-) Bunun için Borca Dayalı Finans Sistemine (BDPS) paralel, Borca Dayalı Olmayan Afet ve Deprem Finans sistemini öneriyoruz. Bu sistemde borca dayalı olmadan var edilecek yeni bir para birimi olarak örneğin Afet Türk lirası basılacak. Böylece Türkiye geçici süre ile çift para sistemine geçecek. Bu para karşılıksız değil, konut karşılığında tedricen üretilecek. Böylece hükumet, Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden, depreme karşı yapacağı tüm harcamaları borçlanmadan, maliyetsiz, vergiye ihtiyaç duymadan; yıkılan konutların yapılması, hasarlı konutların yenilenmesi imkanı bulacaktır. Basılacak bu paranın karşılığı yapılacak olan yüz binlerce bina olacak.

 

4-) Bu finans sistemi Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından yürütülerek Afet ve Deprem Bankası oluşturulacak.

 

5-) Afet Türk Lirası borça dayalı finans sisteminde ödeme aracı olarak kullanılırsa, faiz üretemez, faizli işlemlerde kullanılamaz ve borç verildiğinde faiz getirisi sağlayamaz. Borca Dayalı finans sisteminde faiz getirisi oluşturacak hiçbir şekilde kullanılamaz.

 

6-) Bir Afet Türk Lirası 2 $ sabitlenecek. Böylece Borca Dayalı faizli olarak üretilen Türk Lirası 2$ üzerinden kaç Afet Türk Lirası ettiği hesaplanacaktır. Doların değeri düştükçe Afet Türk Lirasının değeri de düşecek. Dolar değerlendikçe Afet Türk Lirası daha çok değerlenmiş olacak.

 

7-) Hazine ve Maliye Bakanlığı basılacak olan Afet Türk Lirasının ne kadar olacağı deprem için üretilecek konutların maliyetleri belirleyecek. Para üretimi konutların üretimi ile eşzamanlı olacak. Dijital/kaydi para üretilmeyecek.


8_) Devlet, yıkılacak ve yapılacak yüz binlerce binadan ötürü, demir, çimento ve beton fiyatlarının talepten ötürü yükselmemesi için çimento beton ve demir fabrikalarını Afet Türk Lirası ile kuracak.

 

9-) Depreme karşı izolatörlerin yeni yapılacak binalarda kullanması zorunlu hale getirilecek. Fiyatların artmaması için, ihtiyacı karşılayacak şekilde gerekli görülen bölgelerde izolatör fabrikaları Afet Türk Lirası ile kurulacak.

 

10-) Afet Türk Lirasının varoluş amacı ve karşılığı büyük maliyete neden olan Türkiyedeki yapı stokunu güvenli yaşam alanlarına dönüştürmek içindir. Böylece Afet Türk Lirası karşılıksız oluşturulmayacak karşılığı konut üretimi olacaktır.


11-) Para, Hazine ve Maliye Bakanlığının denetiminde Afet ve Deprem Bankasında kaydi olarak var edilecektir. Yeni bir ödeme aracı olarak kullanılacak.

 

12-) Büyükşehirlerin konut stokunu depreme karşı dayanıklı yapılar olarak yapmak için bütün Türkiye’de dayanıksız konut haritasının çıkarılması gerekiyor. Yıkılıp ve yapılması gereken binaların maliyetlerinin yanında büyükşehirleri küçülterek yeni şehirlerin kurulması da Afet Türk Lirası ile karşılanacak. Böylece kurulacak olan yeni şehirlerin bütün maliyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının ürettiği Afet Türk lirası ile gerçekleşmiş olacak.


13-) Hükumet, böylece paraya borç ulaşmayacak, yüksek faizler ödeyerek yüksek vergiler alma yoluna gitmeyecek.

 

Dolar Nasıl piyasada her yerde geçiyor ve alım gücü varsa, hükumet Afet Türk Lirası ile borçlanmadan, vergileri arttırmadan büyük bir finansman ihtiyacını karşılayacaktır.

 

Bunun gerçekleşmesi sadece hükumetin iradesine bakıyor. Türkiye, 10 ilimizde olan depremi ve beklenen İstanbul depremi ile tüm Türkiye deki yapı stoklarının depreme dayanıksız olanlarının yenilenmesi Afet Türk Lirası ile sağlayabilir.

 

Hükumet, yol gösterme amacı ile bu söylediklerimizi kulak arkası yapmamalı. Bu yaklaşımı uygulamak için tereddüt göstermemeli. Söz konusu milletimizin mal ve can güvenliğidir.

 

Mevcut Borca ve Faize Dayalı Finans sisteminin (BDPS) sürmesini isteyenlerin çıkaracağı yaygaraya asla aldırış etmeden, kararlı bir tutum göstererek; Borca Dayalı Para Sistemini kaldıramıyorsanız, Afet ve Deprem Finans Sistemi ile milletimizin sorunlarına çözüm üretebilirsiniz.”

 

***

Basın açıklamasının tamamını buradan izleyebilirsiniz

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

error

Bizi Sosyal Medyadan Takip Etmek İster misiniz!?

YouTube
YouTube
E-posta ile takip
RSS